Toen midden jaren zeventig enkele leden van de toenmalige jeugdgroepering ‘Jeugdstal’ deelnamen aan een liefhebbers volleybaltornooi werd het eerste fundament voor een volleybalclub in Stal gelegd.
Na nog wat trainen en enkele oefenmatchen werd in 1976 officieel gestart in de Limburgse volleybalcompetitie.
Jaren werd er enkel met een herenploeg (op bescheiden niveau) gespeeld.
In de tweede helft van de jaren 80 kreeg de uitbouw van de club een eerste impuls toen er werd gestart met een damesploeg. Kort daarna deden ook de eerste jeugdploegen hun intrede.
Een nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling van de club werd gezet toen er gestart werd met het ‘regioproject’. Dit project, dat opgezet werd in samenwerking met topclub Noliko Maaseik en de provinciale jeugdverantwoordelijken, heeft tot doel om aan jonge kinderen de basisbeginselen van de volleybalsport bij te brengen. Spelvreugde en een individuele benadering staan hierbij centraal. Dit project geeft aan de jeugdwerking belangrijke impulsen en heeft o.a. een forse ledenaangroei met zich meegebracht.

De ‘Beverlose volleybalclub’ ontstond reeds in 1968 en behoorde daarmee tot de pioniers van het volleybal in Limburg.
In de jaren zeventig kende de ploeg een periode van hoogconjunctuur: zowel de dames als de heren speelden op een behoorlijk niveau en mochten meerdere titels vieren. Tevens werd er gestart met een jeugdwerking, wat in die tijd nog eerder uitzonderlijk was.
In de jaren 90 kende de club omwille van allerlei omstandigheden een lichte terugval. De herenploegen verdwenen.
Net voor de fusie kon de club echter een prachtig orgelpunt plaatsen: de dames werden kampioen in tweede provinciale.

In april 2000 werden de fusiegesprekken tussen beide clubs gestart en kort daarna ook succesvol afgerond, zodat er in de competitie 2000-2001 met de nieuwe club gestart werd. De fusie werd een succes en de integratie van beide besturen, spelers en speelsters verliep vlekkeloos. Vandaag kent de club een 200-tal leden en hebben ze samen met vele vrijwilligers een groots project gerealiseerd, met name de bouw van een eigen sporthal.

Sporthal

Midden jaren 90 begon bij enkele bestuursleden het idee te rijpen om een eigen sporthal te bouwen. Na veel wikken en wegen werd begin 2000 gestart met de aanvraag voor een bouwvergunning. Vele onverwachte moeilijkheden doken op (politiek, anti-houding plaatselijke jeugdverenigingen, tegenwerking buurtcomités), maar steeds werd er vol overtuiging door het bestuur verder gewerkt om de vergunningen in orde te krijgen. Half 2005 werd de laatste hindernis genomen en was ook de financiering in orde.

Half november 2005 werd de eerste spade gestoken en met grote fierheid werd op 1 september 2006 de officiële opening georganiseerd.

Duizenden uren vrijwilligerswerk werd in dit project gestoken. Ouders, sympathisanten, spelers, speelsters en bestuursleden werkten onverdroten 9 maanden, soms tot diep in de nacht om dit project klaar te krijgen. Buiten de ruwbouw en de sportvloer werd immers alles zelf gedaan. Verlichting, sanitair, vloeren, tegelen, elektriciteit, verwarming, plafonds maken, alle metselwerken …. Noem maar op, alles gebeurde door vrijwilligers.

De club is dan ook ontzettend fier dat ze dit project heeft kunnen realiseren. Ondertussen is de sporthal al enkele jaren volledig bezet en draait het cafetaria, opnieuw dankzij o.a. het vele vrijwilligerswerk op volle toeren.

De hal werd goedgekeurd voor ere divisie en we mochten reeds toppers in onze hal ontvangen, in het bijzonder Everbeur, Lennik, Maaseik en Chestokowa kwamen demo wedstrijden spelen.

Dit project was enkel mogelijk dankzij de steun van onze hoofdsponsor MOLOK West-Europe die zowel logistieke als financiële steun verleenden. Gezien hun grote bijdrage werd de hal dan ook de MOLOK hal genoemd.

Ook mochten we veel steun ontvangen van het KLVV waarmee samen een project voor uitbouw van het jeugdvolleybal in West-Limburg werd opgezet. Dit project werd ook financieel gesteund door de provincie Limburg.