Dat de energieprijzen de pan uit swingen moeten we jullie niet meer vertellen. Een
simulatie voor het seizoen 22 – 23 op basis van de huidige energieprijzen betekent voor onze
club een uitgave voor gas en elektriciteit van ongeveer € 25.000. Schrikbarend hoog is dit en dus tijd om in te grijpen. Hier
gaan we de volgende maanden echt op inzetten en daarvoor hebben we jullie hulp nodig.


Douches:

  • Vooreerst zal het warm water in de douches enkele graden lager gezet worden.

Trainingen:

  • Aan de trainers vragen we om de training te laten doorgaan met een half verlichte hal, dit is niet altijd even aangenaam maar ook niet onmogelijk. Dit geldt enkel voor de trainingen, niet voor de wedstrijden.
  • Aan de spelers en speelsters vragen we om onmiddellijk na de trainingen te gaan douchen en dit douchen beperkt te houden. Een half uur onder een douche staan is voor niks nodig. Probeer ook zo snel mogelijk na de training (na een beetje uitzweten) te gaan douchen. Dus niet eerst een paar uren naar café en dan douchen, nee, een beetje sneller het water onder.
  • Aan de trainers en ouders (van de jongsten) vragen we om hier toezicht op te houden en hun kinderen aan te moedigen om snel en kort te douchen.
  • Nabespreking na een training, geen enkel probleem. Alleen gaan we dat niet meer doen in een vol verlichte hal maar we kunnen dit ook in de gang of in een kleedkamer doen.
  • Na afloop van de training (en zeker de laatste) onmiddellijk alle verlichting van de hal doven, deze staan soms lang voor niets te branden.
  • Verwarming volledig open in de kleedkamer en dan de vensters open. Dat gaan we niet meer doen. Het weer is nog voldoende mooi om je zonder verwarming om te kleden en te douchen.

Cafetaria:

  • Een lekker verwarmde cafetaria is altijd fijn. Maar stoken naar 25° en dan deuren open zetten omdat het te warm is gaan we ook niet meer doen. We zullen blijven zorgen voor een aangename temperatuur in ons cafetaria maar verspilling vermijden. We vragen aan onze bar team leden om hier verstandig mee om te gaan.
  • Verder kunnen jullie zowel trainers/trainsters als spelers/speelsters attent maken op bovenstaande regelingen in verband met trainingen. Politie agent spelen hoeft niet, een opmerking maken mag altijd. We vragen aan spelers/speelsters, trainers en trainsters om begrip te hebben voor onze barteamleden als ze dit soort opmerkingen maken, ze doen dit op vraag van het bestuur.
  • Ook in de cafetaria zullen we niet altijd met volle verlichting werken, wat minder licht kan ook voor een fijne sfeer zorgen.

Verder zijn alle suggesties van al onze leden, ouders en sympathisanten voor energie
besparing welkom. We zullen alle voorstellen op hun merites bekijken.
Misschien zijn dit niet allemaal de plezierigste maatregelen maar onmogelijk lijken ze ons
ook niet. Als we er samen in slagen om ongeveer 20% energie te besparen kunnen jullie zelf
uitrekenen wat dat betekent. Als bestuur willen we absoluut vermijden dat we op korte of
lange termijn financieel in problemen komen omwille van de hoge energie rekening.
Voorkomen is altijd beter dan genezen. We zullen dus ook in de volgende maanden op de
kleintjes letten. Vele kleintjes maken iets groot!