Hoe kunnen we van volleybalclub Stalvoc Beverlo een ecologische sportclub maken?

De sportwereld heeft net als andere maatschappelijke actoren een belangrijke rol in uitdagingen als klimaatverandering, schaarse grondstoffen, energie- en watergebruik en de steeds verder afnemende groene ruimte. Een eco-sportieve sportclub neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op door in de dagelijkse praktijk duurzaam en milieubewust te werken, teneinde haar ecologische voetafdruk te verkleinen.

Een sportclub laat in kleine en grote mate een ecologische voetafdruk na. De sportclub beheert en onderhoudt gebouwen, koopt en gebruikt materialen en producten, verbruikt energie en water, consumeert voeding en drank, enz. Binnen volleybalclub Stalvoc Beverlo willen we graag een ecologisch engagement opbouwen om mede te zorgen voor een gezonder en ecologisch leefklimaat. We kunnen dit op een aantal manier realiseren.

 1. Mobiliteit
  Om op de training/wedstrijd te geraken maken we over het algemeen gebruik van de wagen. Dit heeft echter een zware invloed op het klimaat. We zouden onze leden daarom meer willen stimuleren om indien dit mogelijk is meer met de fiets of te voet naar de sporthal te komen.
  Voor degene waarvoor dit niet haalbaar is, stimuleren we het ‘carpoolen’. Misschien kom je op weg naar de sporthal of naar een wedstrijd wel langs een teamgenoot, waardoor je kan samen rijden. Dit is beter voor het milieu en veel gezelliger.
  Een andere optie om op verplaatsing te gaan, is om af te spreken aan de sporthal en daar zoveel mogelijk de auto’s te vullen zodat niet iedereen individueel moet oprijden. Bij grotere evenementen, denk hierbij aan de bekerfinales, willen we als club bekijken of we een bus kunnen inzetten om zoveel mogelijk leden ter plaatste te krijgen.
 2. Afval
  We engageren ons te investeren in een degelijk sorteersysteem (PMD, papier, restafval…). We stimuleren onze leden om dan ook gebruik te maken van dit sorteersysteem door dit zichtbaar op te stellen. We streven ernaar dat onze sporters zoveel mogelijk hun eigen drinkbus meebrengen ipv plastiek flesjes. We bekijken de mogelijkheid tot het plaatsen van een waterkraan waardoor kraantjeswater kan gebruikt worden om de drinkbussen bij te vullen.
  Dopjes worden ingezameld en geschonken aan goede doelen, zoals nu al gebeurd. We blijven ook streven naar het ecologisch recycleren van ‘afgedankt sportmateriaal en sportkledij’. We hebben reeds afgedankte kledij meegegeven voor project ‘Gikondo’. In de cafetaria proberen we het gebruik van plastiek te reduceren (bv bordjes).
  Het is ook beter om minder papier te gebruiken maar uitnodigingen en informatie via mailing te versturen. Indien er toch een papieren versie nodig is, kan deze beter dubbelzijdig worden afgedrukt. Let ook op het lettertype en -grootte zodoende er minder inkt wordt gebruikt.
 3. Energieverbruik
  Er zijn reeds zonnepanelen aanwezig op het dag van de sporthal. Het doorspoelen van de
  toiletten gebeurt nu reeds door gebruik van regenwater.
  We dienen bewuster om te gaan met het waterverbruik. Dit kan door gebruik te maken van infographics in de kleedkamers waardoor het douchemoment niet langer duurt dan nodig. We zouden ook kunnen denken aan het hangen van zandlopers waardoor (vooral jongere) sporters zich meer bewust worden van de douche-tijd. We denken op 22 maart zeker aan de wereldwaterdag door dit actief te verspreiden via sociale media.
  Om het energieverbruik te verlagen dienen we ons bewust te zijn alleen licht aan te steken in de ruimtes waar dit nodig is. We moeten bewuster worden om lichten te doven wanneer de ruimte wordt verlaten. De moeilijkheid hierin is dat er geen aparte schakelaars zijn in de kleedkamers. Ook het verbruik van elektrische apparaten dienst beperkt te worden. Zo schakelen we beter de computer uit wanneer deze niet wordt gebruikt. Ook in de cafetaria moeten we streven om niet-gebruikte apparaten uit te schakelen.

Hoe kunnen we het ecologisch verhaal implementeren in de club?

Communicatie is onlosmakelijk met het eco-sportieve parcours verbonden en kan op diverse manieren bijdragen aan de successen. Frequente en gerichte communicatie over de duurzame inzet van leden en medewerkers in de sportclub werkt heel motiverend en vergroot het draagvlak. Tevens wordt het eco-sportieve verhaal zichtbaar en blijft het levendig in de club. Een effectieve communicatie: • stimuleert leden duurzaamheid in de praktijk te brengen • betrekt interne en externe stakeholders direct bij het eco-sportieve parcours • versterkt de bewustwording en vergroot de kennis • sensibiliseert over milieu-impacten van het eigen handelen • nodigt uit tot actie • vergroot de geloofwaardigheid van de club • en maakt de club aantrekkelijk voor nieuwe leden en sponsors Leden dienen op de hoogte te zijn van de doelstellingen en de acties van het eco-sportieve traject binnen de club. Communiceren is behalve informeren tegelijk ook sensibiliseren. Werk met dagelijkse signalen via infographics en humoristische informatie op de locatie (sporthal, douches, kantine, enz.), website en Facebook om mensen aan te zetten tot het gewenste gedrag. Herhaling is belangrijk, zodat nieuwe gewoontes automatismen kunnen worden.